Hlavní strana | Wap | Rss | Kontakt | PetrHeller.info

Miranda a Trillian update

ICQ v pozdních hodinách změnilo specifikace svého protokolu. Následkem toho odvození klienti (Miranda, Trillian), kteří tento protokol využívají, od večerních hodin nefungují správně.

Naštěstí tvůrci Mirandy zareagovali velmi rychle. K dispozici je již ke stažení knihovna ICQ.dll, kterou nahraďte původní soubor ve vaší instalaci.

Update pro Trillian již také existuje.

Opera - přecházíme na nejlepší prohlížeč

V následujících několika článcích bych se rád zastavil nad možností konfigurace nejšpičkového současného prohlížeče od úplných základů instalace, až po vytvoření robustní platformy na testování webů. Řeč bude samozřejmě o Opeře.

V současné době mají hlavní zastoupení na trhu prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Firefox (Mozilla) a Opera. Běžný uživatel internetu často neví, jaký prohlížeč si vybrat. Prohlížeč musí být stabilní, rychlý a bezpečný. Podpora standartů W3C je samozřejmostí. Dále bychom chtěli, aby obsahoval RSS čtečku, IRC a emailového klienta, myší gesta, hlasové ovládání či podporu rozšiřujících modulů. Pro vývojáře jsou důležité nástroje na ladění internetových stránek. Hračičkové zase ocení možnost customizace pomocí skinů. Důležitá je také cena - proč troškařit, prohlížeč chceme zdarma. A právě Opera splňuje tyto vlastnosti do puntíku.

Začínáme instalací

Instalační proceduru má Opera řešenou velice jednoduše. Poslední stabilní verze nese označení 8.51, kterou můžete stáhnout z oficiálních stránek společně s češtinou. Spusťte instalační soubor a Operu podle pokynů nainstalujte. Přejmenujte soubor ouw851_cs.lng.txt na czech.lng a překopírujte ho do adresáře s nainstalovanou Operou. Nyní Operu spusťte. Na dotaz, zda chcete Operu použít jako základní prohlížeč, odpovězte kladně - jiný prohlížeč už stejně potřebovat nebudete. Pomocí klávesové zkratky Ctrl+F12 se dostanete do nastavení prohlížeče. Hned na první záložce tohoto okna naleznete nabídku Language, ze které vyberte Czech[cs]. Nyní již můžete pohodlně komunikovat v rodném jazyce.

Výběr jazyka

Import nastavení

První věc, která usnadní přechod na nový prohlížeč, je import oblíbených položek z dříve používaných prohlížečů pomocí položky v hlavním menu Soubor | Import a export. K dipozici je možnost importovat bookmarky ze všech dnes rozšířených prohlížečů - Internet Explorer, Firefox, Netscape a nechybí ani linuxový Konqueror. Pokud chcete využívat pro příjem a odesílání pošty vestavěný emailový klient, můžete provést import pomocí dialogového okna, které vyvoláte pomocí Soubor | Import a export | Importovat poštu. V tomto případě máte možnost přenést emaily z Eudory, Netscapu, Thunderbirdu, Outlook Expressu či dřívějších verzí Opery.

Import z emailových klientů

Domovská stránka

Osobně je nastavení domovské stránky první věcí, kterou v každém testovaném prohlížeči provedu. Pomocí Ctrl+F12 se opět dostaneme do nastavení, kde na kartě Základní údaje můžeme změnit i domovskou stránku. Doporučuji použít řetězec about:blank, který způsobí, že domovskou stránku bude tvořit pouze prázdná bílá stránka, což mi přijde nejrychlejší.

První článek věnuju těm, kteří o novém prohlížeči slyší uplně poprvé a teprve se s ním seznamují. Od dalšího dílu vám již začnu ukazovat některé zajímavější vlastnosti Opery a možných rozšíření.

Vybírejte kvalitní SEO

SEO specialista Matt Cutts dnes informuje o SEO podvodech pro vyhledávače na webu německé automobilky BMW. SEO konzultanti, kteří se o SEO na tomto webu starali, úmyslně klamali vyhledávače skrytým textem. Google následkem toho špatně a podvodně naoptimalizované stránky "potrestal" vymazáním ze své databáze. Stránky se již neobjevují ve výsledcích vyhledávání, rapidně klesla návštěvnost a samozřejmě i zisky.

Další důkaz toho, že správný výběr SEO konzultantů by neměl být podmíněn tím, jak je ta která firma zabývající se SEO (optimalizací pro vyhledávače) velká či známá. Automobilka BMW jistě najala velkou a známou firmu, o které si myslela že bude špičková (jednalo se o BBDO InterOne GmbH). Opak je pravdou. Místo aby se pozice ve vyhledávačích zlepšily, stránky zmizely z vyhledávání úplně.

Naštěstí se nemusíte bát, že všichni SEO konzultanti se snaží podvádět. Ti skutečně dobří, místo aby vaši návštěvnost snížili špatným SEO, návštěvnost mnohonásobně zvýší (třeba i o 800%) a dostanou Vás na první místa ve vyhledávačích (klidně i z několika desítek milionů výsledků). Jen musíte na ty kvalitní narazit.

Aktualizace: doména bmw.de byla po několika dnech opět navrácena do výsledků vyhledávání a zbytečně si BMW udělala na internetu nemalou ostudu. Kauza vyvolala značný zájem internetových médií a dokázala, že SEO se musí dělat s čistotou a ani velké firmy nesmí ve vyhledávačích používat nekalé SEO techniky.

Obrázky a fotky zdarma i pro komerční použití

Sehnat potřebný grafický prvek je mnohdy práce na dlouho. Na internetu existuje množství více či méně kvalitních fotogalerií, které nabízejí různé obrázky zdarma často i pro komerční použití. Na Bernardýn.net jsem narazil na užitečný přehled těch nejkvalitnějších:

Špičkový článek zabývající se stejným tématem najdete také na Masternewmedia.org, kde si můžete přečíst podrobné recenze jednotlivých fotogalerií a jejich srovnání.

Google Analytics s českými vyhledávači

Pokud chcete v Google Analytics zjišťovat klíčová slova v českých vyhledávačích, upravte si kód takto:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-61590-4";
var len = _uOsr.length;
_uOsr[len]="seznam.cz"; _uOkw[len]="w";
_uOsr[len+1]="centrum.cz"; _uOkw[len+1]="q";
_uOsr[len+2]="jyxo.cz"; _uOkw[len+2]="s";
_uOsr[len+3]="atlas.cz"; _uOkw[len+3]="q";
_uOsr[len+4]="zoohoo.cz"; _uOkw[len+4]="q";
_uOsr[len+5]="tiscali.cz"; _uOkw[len+5]="query";
_uOsr[len+7]="volny.cz"; _uOkw[len+7]="search";
urchinTracker();
</script>

Matematické funkce v PHP - 2. díl

V minulém díle jsme se podívali na základní matematické funkce v PHP, dnes si k nim přidáme některé další a ukážeme si použití knihovny BCMath.

Zaokrohlouvání

Pro zaokrouhlování je nejvhodnější použít funkce round(). Má dva parametry: prvním je číslo k zaokrouhlení, druhý, nepovinný, udává na kolik číslic po desetinné čárce se číslo zaokrouhlí. Jestliže se tento parametr nezadá (nebo se zadá nula), číslo se zaokrouhlí podle první číslice za desetinou čárkou. Opět si uvedeme několik příkladů:

echo round(3.4); // 3
echo round(3.6); // 4
echo round(3.6, 0); // 4
echo round(1.8765, 2); // 1.88
echo round(1241, -3); // 1000
echo round(5.045, 2); // 5.05

Další zaokrouhlovací funkcí je ceil(). Tato funkce vrátí nejbližší celé vyšší číslo než je číslo zadané v parametru. Jestliže ale parametr celé číslo už je, funkce vrátí to samé číslo. Opět několik ukázek:

echo ceil (10.1); //11
echo ceil (10.5); //11

Poslední funkcí pro zaokrouhlování je floor(), která vrátí nejbližší menší celé číslo, než je v parametru. V podstatě vezme parametr a odstraní z něj desetinou část. I zde platí pravidlo, které říká, že jestliže parametr je už celé číslo, funkce vrátí to samé číslo.

echo floor(10.1); //10
echo floor(10.9); //10

Ostatní funkce

Na závěr vám uvádím ostatní důležitější matematické funkce, které můžete v PHP použít.

 • sqrt() - vrátí druhou odmocninu zadaného čísla
 • pow() - vrátí číslo vzniklé umocněním základu mocniny (první parametr) mocnitelem (druhý parametr).
 • sin(), cos(), tan() - vrátí sinus, cosinus a tangens zadaného úhlu.
 • asin(), acos(), atan() - inverzní funkce k sinu, cosinu a tangentě
 • fmod() - vrátí zbytek po dělení dvou čísel, které jsou parametrem funkce
 • max(), min() - vrátí maximální a minimální hodnotu pole zadaného v parametru.

Funkce pro výpočty s libovolnou přesností - knihovna BCMath

Dále si ukážeme pracování s čísly s libovolnou přesností aneb jak zjistit druhou odmocninu ze dvou s přesností na 1 000 000 desetinných míst ;-).

Je dobré si předem říci, že můžeme pracovat s obrovskými čísly a tak se nám může stát, že v reálném čase výsledek vůbec nedostaneme. Dokonce můžeme zahltit server tak, že dojde k výpadku.

Zpracovávaná čísla se zadávají jako řetězec. Ve všech funkcích je ale jeden nepovinný parametr - číslo. Tento parametr udává na kolik číslic se má zaokrouhlit výsledek. Jestliže chceme pro všechny funkce zaokrouhlovat na stejný počet číslic, můžeme využít funkci bcscale(), jejíž jediným parametrem je právě počet míst na který se mají zaokrouhlovat výsledky.

Tolik asi k úvodu, pojďme si ukázat samotné funkce.

Základní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení

Pro tyto operace nám slouží následující funkce:

 • bcadd() - sčítání
 • bcsub() - odčítání
 • bcmul() - násobení
 • bcdiv() - dělení

Všechny funkce mají dva povinné parametry, kterými jsou samotná čísla a jeden nepovinný, který udává počet míst k zaokrouhlení.

Porovnání dvou čísel

Porovnání dvou čísel zajišťuje funkce bccomp(). Tato funkce má opět dva povinné parametry, kterými jsou porovnávaná čísla. Funkce vrátí jedno z následujících tří čísel: -1 - levý parametr je menší než druhý, 0 - parametry jsou stejné, 1 - levý parametr je větší než pravý.

Další funkce

 • bcpow() - umocnění dvou čísel
 • bcsqrt() - druhá odmocnina zadaného čísla

Bcpow() má dva parametry: první je základ mocniny, druhý je mocnitel. Bcsqrt má povinný parametr pouze jeden, kterým je číslo, ze kterého se má vytvořit druhá odmocnina.

Věřím, že vás tento článek zaujal. Jestliže budete mít zájem, mohu sepsat další články na témata týkající se matematiky v PHP. Stačí abyste napsali, co by vás zajímalo.

Stylování RSS kanálu pomocí XSLT v prohlížeči

Nevzhledná podoba XML kódu při otevření RSS souboru v prohlížeči jistě nezkušenému oku neprogramátora mnoho neřekne. Velmi vhodné by bylo výstup v prohlížeči upravit do nějaké čitelnější podoby. Přitom ale musí být zachována funkčnost pro RSS čtečky.

Velmi jednoduchý a přitom jednoduchý způsob popisuje Pavel Růžička na Interval.cz v článku Stylujeme vzhled RSS kanálu v prohlížeči pomocí XSLT. Používá přitom externí XSLT styl připojený do samotného RSS souboru. Čtečky ho správně ignorují. Nové prohlížeče (IE6, Firefox 1.5+ a Opera 9+) ale nikoliv a tak ve výsledku se místo nevzhledného XML kódu v prohlížeči zobrazí normální XHTML stránka upravená pomocí CSS. Pro různé skripty na vytvoření RSS kanálu je toto velmi užitečné rozšíření.

Historie Oskara

Je zbytečné vám říkat, že prvního února nahradil Oskar Vodafone. Již dříve jsem chtěl napsat článek s historií tohoto nejmladšího operátora, dnes mi předběhla Mobilmania.

Ve dvoudílném článku se dozvíte historii od založení firmy Český mobil kanadskou společností TIW a Investiční a Poštovní bankou až k samotnému prodeji anglickému koncernu Vodafone. Článek rozhodně stojí za přečtení.

Matematické funkce v PHP - 1. díl

Při procházení různých diskusních fór mě stále zaráží otázky, které se týkají naprostých základů programování na internetu. Rozhodl jsem se tedy, že by čas od času neuškodil článek, který popisuje některá základní témata, jejichž znalost ušetří hodiny práce. Dnes se podíváme na základní matematické funkce v PHP.

V PHP je velmi velké množství všemožných matematických funkcí a konstant a určitě se vám někdy naskytne situace, kdy je budete potřebovat použít. Navíc si představíme užitečnou knihovnu BCMath, která vám umožní pracovat s čísly s libovolnou přesností. To ale až ve druhém díle.

Konstanty

Při práci s matematikou v PHP se bez konstant těžko obejdeme. Nejprve si představíme základní konstanty, které můžeme v PHP využívat:

Základní konstanty v PHP
Konstanta Hodnota Popis
M_PI 3.142 Pi (stejnou hodnotu vrátí funkce Pi())
M_E 2.718 E
M_SQRT2 1.414 sqrt(2)
M_SQRT3 1.732 sqrt(3)
M_EULER 0.577 Eulerovo číslo

Přehled všech konstant můžete najít na stránce v manuálu PHP, ale jedná se většinou o konstanty typu 1/pi nebo pi/2 apod. Neuvádím je zde, neboť si myslím, že je přehlednější je zapsat standartním způsobem.

Převodní funkce

Převodní funkce slouží k převodu jedné číselné soustavy do soustavy jiné. V PHP můžeme využít funkce pro převod mezi čtyřmi soustavami - binární (dvojkovou), oktalovou (osmičkovou), decimální (desítkovou) a hexadecimální (šestnáctkovou). Ke všemu slouží následující funkce:

 • decbin() - desítkové na dvojkové
 • dechex() - desítkové na šestnáctkové
 • decoct() - desítkové na osmičkové
 • bindec() - dvojkové na desítkové
 • hexdec() - šestnáctkové na desítkové
 • octdec() - osmičkové na desítkové
 • bin2hex() - binární na šestnáctkové

Funkce mají vždy jeden parametr, kterým je číslo k převodu. Vrací převedené číslo.

Nejuniverzálnější funkcí pro převod mezi číselnými soustavami je ale base_convert(), která umožňuje převod čísla z libovolné soustavy do jiné libovolné soustavy. Funkce má tři parametry: prvním je řetězec reprezentující číslo k převodu, druhým je číselná soustava ze které se řetězec převádí a třetím je číselná soustava do které se řetězec převádí. U této funkce je dobré si uvést příklad:

//převádíme řetězec "abcdef" v šestnáctkové soustavě do soustavy desítkové
echo base_convert("abcdef", 16, 10);

Užitečné mohou být také funkce pracující s obloukovou mírou:

 • deg2rad() - stupně na radiány
 • rad2deg() - radiány na stupně

Generátor náhodných čísel

V PHP, stejně jako v ostatních jazycích, můžeme používat generátor pseudonáhodných čísel. Dříve (do verze 4.2.0) se před samotným voláním náhodného čísla ještě musel spustit generátor pomocí funkce srand(). Dnes je tato funkce již zbytečná.

Pro získání samotného náhodného čísla slouží funkce rand() a mt_rand(). Funkce mají dva parametry, kterými jsou minimální a maximální číslo, v jejichž rozmezí se náhodné číslo vylosuje. Rozdíl mezi nimi je ten, že rand() na některých strojích vygeneruje číslo pouze do 32 758 (přesnou hodnotu vrací funkce getrandmax()), ale zase zabírá méně systémových prostředků. Pokud vám tedy stačí číslo menší nebo rovno 32 758 doporučuji raději používat rand(), v opačném případě musíte použít mt_rand(). Ale i mt_rand() vygeneruje pouze konečné číslo, jehož maximální hodnotu můžete zjistit pomocí mt_getrandmax(). Jestliže chcete vylosovat číslo v intervalu 0 až největší možné, použijte zápisu mt_rand(0, mt_getrandmax());

Ještě se zmíním o funkci lcg_value(), která vrací čísla v rozmezí (0, 1).

V dalším díle si ukážeme zajímavější matematické funkce v PHP a představím vám knihovnu BCMath.

Špičkové SEO

Špičkové SEO (neboli optimalizace pro vyhledávače) je v České republice spíše výjimkou. "SEO konzultanti" u nás jsou většinou děti, které pod zkratkou SEO vidí pouze validní XHTML kód a klíčová slova v titulku. O skutečném principu SEO a stavbě a fungování vyhledávačů neví prakticky nic.

Špičkové SEO

Pojmy jako např. markovské řetězce jako statistický model náhodného uživatele webu, či že samotný Pagerank je de facto vlastní vektor matice indexovaných stránek, to je pro většinu tzv "SEO konzultantů" velká neznámá. Nemají prostě na to dostatečné vzdělání. Chlubí se prvními místy z maximálně několika tisíc výsledků a přitom netuší, že SEO je matematika a statistika. Je tedy jasné, proč každý programátor v Googlu je podroben pečlivému přijímacímu pohovoru z obecné matematiky.

Většina firem zabývající se SEO u nás je ráda za první místa z desítek tisíc výsledků. Ty nejlepší jsou mezi prvními ve stovkách. V jednotkách milionů už se udrží jen ty skutečně SEO top.

Jakou radost mi dneska udělal vyhledávač Google, když můj web Dějepis.info umístil na výraz historie v celosvětovém hledání na druhé místo z neuvěřitelných 59 300 000 stránek! K tomu není myslím co dodat :) Pokud nějaká firma zabývající se SEO (optimalizací stránek pro vyhledávače) či SEO konzultant v ČR má nějakou lepší pozici, budu rád, pokud ji v komentáři pod tímto článkem sdělí.

Někteří SEO konzultanti možná navrhnou, že tato pozice je k ničemu, když nevydělává. Ale ona vydělává - nepřímo. Každá firma přece vidí, že toto je skutečně špičkové SEO a má tedy jistotu, že případnou zakázku do rukou skutečných SEO odborníků může v klidu svěřit. A tato zakázka vám již díky špičkovému SEO poté začne pod našima rukama vydělávat přímo...

0 1 2 3 4 5 6 7 8